compartir-habitatge.net
Registra't

Normes d'Ús i Política de Protecció de Dades

Les següents normes d’ús són aplicables a tots els anuncis de compartir-habitatge.com i a tots els usuaris registrats. L’acceptació d’aquestes normes es obligatori per a poder registrar-se.

Si detectes cap anunci que no acompleix aquestes normes, t’agrairem que contactis amb nosaltres o ens informis mitjançant l’apartat d’ajuda’ns a millorar.

Cal que totes les dades de l’usuari siguin autèntiques, així com totes les dades de l’anunci i les de contracte. No es pot oferir ni buscar altra cosa que no sigui objecte de la web.

No s’accepten anuncis repetitius. El llenguatge emprat ha de ser adequat al context. No s’acceptarà llenguatge barroer ni expressions que resultin ofensives a tercers.

Compartir-habitatge.net no pot comprovar tots els anuncis, i no es fa responsable del contingut dels mateixos.

Compartir-habitatge.net no accepta l’ús de la web per a la tramesa de missatges publicitaris no autoritzats.

Els usuaris que no acompleixin aquestes condicions seran donats de baixa. La interpretació de les regles d’ús és de competència exclusiva de compartir-habitatge.net. Aquestes normes poden ser modificades sense previ avís.

Totes les dades facilitades a través dels formularis de subscripció seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Mitjançant el lliurament d'aquesta sol·licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge de correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment al tractament de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Les dades sol·licitades, que s’incorporaran a un fitxer denominat “Butlletí Jove Electrònic” i a un fitxer denominat “Borsa Jove d’Habitatge per compartir” són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, i tenen com a finalitat donar coneixement de la informació relativa a propostes, activitats o actuacions a la comarca del barcelonès. Les dades sol·licitades són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats.

El responsable del fitxer és el Consell Comarcal del Barcelonès. Us informem que teniu dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i podeu exercir aquests drets adreçant una carta a la Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer de les Tàpies, 4 08001 de Barcelona o via correu-e a l’adreça del Consell Comarcal del Barcelonès, consell@barcelones.cat